Kurucu Üyeler

Hamdi AKAN
Nur AKSAKAL
Hakan BABAOĞLU
Mustafa CANKURTARAN
İbrahim ÇEVİK
İhsan ERTENLİ
Mehmet GÜLER
Aytekin KULEYİN
Mert ÖZBAKKALOĞLU
Emre TAVŞANCIL
Tufan TÜKEK
Serhat ÜNAL