Kurucu Yönetim Kurulu

Başkan
Prof. Dr. Hamdi AKAN

Başkan Yardımcısı
Prof. Dr. Tufan TÜKEK

Sekreter
Ecz. İbrahim ÇEVİK

Sayman
Prof. Dr. Mustafa CANKURTARAN

Üyeler
Prof. Dr. İhsan ERTENLİ
Av. Mehmet GÜLER
Prof. Dr. Serhat ÜNAL